Rada Instytutu Stomatologii WL UJ CM

Członkowie Rady Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 

 

Zgodnie z § 89 ust.1 pkt.3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego nauczyciele akademiccy Instytutu zatrudnieni na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego. 

prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka – Dyrektor Instytutu Stomatologii

prof. dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk

prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

prof. dr hab. n. med. Mariusz Szuta

prof. dr hab. n. med. Piotr Fudalej

prof. dr hab. n. med. Iwona Gregorczyk-Maga

dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec,

prof. UJ dr hab. n. med. Aneta Wieczorek, prof. UJ

dr hab. n. med. Anna Jurczak

dr hab. n. med. Magdalena Osiewicz

dr hab. n. med. Katarzyna Szczeklik

dr hab. n. med. Wojciech Ryniewicz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich Instytutu zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

dr n. med. Dagmara Darczuk

dr n med. Krzysztof Gronkiewicz

Przedstawiciele pracowników Instytutu nie będący nauczycielami akademickimi

mgr Piotr Lasoń

Przedstawiciele Samorządu Studentów

Ryszard Feret – student III roku

Martyna Wróblewska – studentka III roku

Aleksandra Zdzymira – studentka III roku

Marta Sowada – studentka II roku

Wiktoria Tecław – studentka I roku