Muzeum „Galeria na schodach Pokolenia”

W dniu 12 listopada 2019 roku Jego magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak otworzył „Galerię na schodach  Pokolenia”. Przekrojowa graficzna prezentacja historii krakowskiej stomatologii znajduje się w Instytucie Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i stanowi część ekspozycji muzealnej Instytutu. W przygotowaniu Galerii brali udział prof. Ryszard W. Gryglewski, prof. Stanisław Majewski, dyrektor IS prof. Joanna Zarzecka oraz dyrektor UKS Marek Szwarczyński. Podczas otwarcia przedstawiono również uporządkowane po latach zbiory muzealne, wyeksponowane w odnowionym pomieszczeniu gromadzącym kolekcje narzędzi, urządzeń i wydawnictw stomatologicznych z przeszłości oraz wszystkie wydawnictwa, które powstały w Instytucie Stomatologii w Krakowie.

Jego Magnificencja Rektor UJ prof. Wojciech Nowak przypomniał historię utworzenia Instytutu Stomatologii w okresie powojennym i podkreślił pokoleniowy charakter dorobku uniwersyteckiej stomatologii krakowskiej. Dyrektor IS prof. Joanna Zarzecka zwróciła uwagę na fakt, że miarą nowoczesności jest również troska o świadectwa przeszłości  budujące tożsamość współczesnych pokoleń. Profesor Stanisław Majewski, w oparciu o skrótowo przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej, opowiedział o powstawaniu kolekcji muzealnej IS w Krakowie. Po uroczystym otwarciu prof. Ryszard W. Gryglewski, w krótkim wystąpieniu „na schodach”, podkreślił silne związki historii stomatologii krakowskiej z historią chirurgii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Muzeum Instytutu Stomatologii zostało włączone do Katalogu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Do Stowarzyszenia należy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Opracowany w ostatnim czasie Katalog jest bazą wiedzy na temat muzeów funkcjonujących przy uniwersytetach w Polsce i powstał w ramach projektu „Muzea Uczelniane. Katalog zbiorów”. Instytucją koordynującą projekt ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W uroczystości wzięli udział Dziekan Wydziały Lekarskiego prof. Maciej Małecki, pełnomocnik Prorektora Collegium Medicum ds. klinicznych prof. Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor IS minionej kadencji prof. Jan Zapała, przedstawiciel Collegium Maius, Główny Inwentaryzator zbiorów mgr Joanna Ślaga, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ prof. Zdzisław Gajda, prof. Tadeusz Cichocki, prof. Jadwiga Stypułkowska oraz członkowie Rady Instytutu Stomatologii WL UJ CM.

Na uwagę zasługuje również udział najmłodszego pokolenia krakowskich lekarzy dentystów, którzy na spotkanie przyszli w tradycyjnych studenckich czapkach wydziałowych: starostów – Joanny Zawartka, Wojciecha Magi, Ewy Wysłouch oraz Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Joanny Bossowskiej.