Krakowska Stomatologia ma już 120 lat ! 

19 maja 2023 r. w Librarii Muzeum UJ Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 120. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UJ CM. W święcie – wspólnym dla Instytutu i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Krakowie – udział wzięli związani z nimi goście: profesorowie seniorzy, wieloletni  pracownicy, studenci, miłośnicy historii medycyny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szpitali i instytucji. 

Uroczystość rozpoczęła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, która odczytała list gratulacyjny od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela. 

Dyrektor Instytutu Stomatologii WL UJ CM prof. Joanna Zarzecka otrzymała również adresy od rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Stanisława Mazura, rektora minionych kadencji UE prof. Andrzeja Chochóła oraz dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Krakowie Katarzyny Basiak-Gały. 

Wydarzenie uświetniło wystąpienie prof. Ryszarda W. Gryglewskiego zatytułowane „Świt nowoczesnej stomatologii, czyli rzecz o historii krakowskiego Instytutu na 120-lecie jego istnienia”. 

Z okazji rocznicy, krakowska rzeźbiarka Małgorzata Kot wykonała jubileuszowy medal, na którego awersie znajdują się płaskorzeźby przedstawiające twórców założonego w 1903 r. Instytutu – profesorów Ludwika A. Rydygiera (1850-1920) oraz Wincentego J. Łepkowskiego (1866-1935). Na rewersie widnieje współczesny budynek Instytutu Stomatologii przy ulicy Montelupich 4 oraz łacińska sentencja „Dolorem sedare opus divinum est” (Uśmierzać ból jest dziełem boskim). 

Kapituła medalu, w skład której wchodzą dyrektorzy obydwu świętujących instytucji (prof. Joanna Zarzecka i dr Marek Szwarczyński), przyznała medal prof. Janowi Zapale. To wyraz uznania za wkład w rozwój polskiej i światowej chirurgii szczękowo-twarzowej i osiągnięcia w kształtowaniu nowych pokoleń lekarzy. Laudację wygłosiła prof. Grażyna Wyszyńska Pawelec, a medal wręczyła prof. Dorota Malec, której towarzyszyli przedstawiciele studentów stomatologii. 

Prof. Jan Zapała, kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii, przedstawił dorobek krakowskiej chirurgii szczękowo-twarzowej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju. 

W części oficjalnej wykład zatytułowany „Historia inżynierii biomedycznej dla stomatologii. Ostatnio znieczulenie komputerowe” wygłosił trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, prof. Ryszard Tadeusiewicz. 

Wydarzenie objęte było honorowym patronatem prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.

List JM Rektora UEK

List JM Rektora UJ prof. Jacek Popiel

 

zapraszamy do zapoznania się z relacja z obchodów

 

 


Powrót